577 W Douglas Ave Wichita KS United States 67213  •  (316) 337-5420  •  nativeictsalon@gmail.com